Instruirea şi examinarea

Pregătirea cursanţilor este asigurată de un colectiv de profesori cu experienţă în domeniu şi care au la dispoziţie baza materială destinată acestui scop.

Noi oferim cursanţilor noştri servicii de cea mai înaltă calitate la tarifele cele mai mici. Urmînd cursurile şcolii noastre, economisiţi bani şi timp, datorită preţurilor fără concurenţă practicate şi procesului didactic.

Instruirea practică se realizează ţinînd cont de programul cursantului. Asigurarea calităţii o realizăm prin monitorizarea continuă a procesului de studii, eliminînd astfel riscul, ca la finalul cursurilor auto, să  obţinem rezultatele aşteptate.

Cursurile teoretice şi practice sunt predate atît în limba română, cît şi în cea rusă de către profesori şi instructori care promovează forme şi metode moderne de învăţămînt.

Avantajele pe care le oferă Şcoala Auto de şoferi „Concept Unic” :

 • program flexibil;
 • plata şcolarizării în rate;
 • posibilitatea cursanţilor de a procura materiale didactice de curs de care au nevoie direct de la sediul şcolii;
 • cursantul susţine examenul pe maşina pe care s-a pregătit.

La sfîrşitul cursului la şcoala auto se petrec examenele de absolvire. La examene sînt admise acele persoane care au frecventat toate orele conform programului de instruire a conducătorilor auto, şi au calificative pozitive la toate obiectele.

Conform planului de învăţămînt se susţin examene la următoarele obiecte:

 • "Regulamentul circulaţiei rutiere"
 • "Bazele conducerii automobilului şi siguranţa traficului rutier"
 • "Conducerea automobilului" >
 • "Construcţia si exploatarea automobilului"
 • "Primul ajutor medical"

Examenul teoretic se susţine în baza chestionarelor de examinare elaborate de Ministerul Educaţiei şi Tineretului, Ministerul Transportului, Ministerul Dezvoltării Informaţionale, Ministerul Afacerilor Interne. Rezultatul este considerat pozitiv dacă din 20 întrebări, persoana examinată a răspuns corect la 17 întrebări, în timp de 30 minute.

Examenul la conducerea automobilului se petrece în două etape:

 1. Etapa I – pe teren (intrarea cu spatele la parcare, întoarcerea în spaţiu limitat, pornirea în rampă);
 2. Etapa II – pe traseul coordonat cu Poliţia Rutieră, condiţii de trafic;

Cursantul trebuie să manifeste dexterităţi în conducerea automobilului, şi să demonstreze cunoaşterea regulamentului circulaţiei rutiere. Se consideră examenul susţinut dacă persoana examinată nu a acumulat mai mult de 12 puncte de penalizare pe teren si 15 in oras.

La examenul de calificare, la Centrul de Examinare a Conducatorilor Auto, grupele se prezintă în mod organizat. Examenul la conducerea automobilului se susţine la acelaşi automobil cu care s-a petrecut instruirea (este important!).

Pe tot parcursul anului şcoala de şoferi “Concept Unic” oferă promoţii tuturor cursanţilor :
 • elevii, studenţii şi şomerii beneficiază de 5% reducere.
 • cursantul care aduce 3 prieteni să urmeze cursurile şcolii va beneficia de 2 ore de conducere gratis.
 • examenul de ieşire din şcoală este gratuit pentru cursanţii care obţin punctaj maxim.
Email

«Concept Unic» SRL.
str.Ceucari 7 (la liceu «George Călinescu»).
Or.Chişinău, Moldova

Developed by: AlexPanfilov.com